Logo
Meny

Om oss

Om Matfestivalen Mersmak

Hvorfor en matfestival i Skien?

Mange hadde i flere år hatt tanker og ønsker om en matfestival i Skien sentrum - en folkefest som er med på å sette Skien på festivalkartet. I kommunens næringsplan for 2008-2011 redegjøres det for potensialer og strategier som klart bygger opp under ideen om en egen matfestival. Utvikling av ”grønne opplevelser” og et levende sentrum med vekt på kultur- og opplevelsestilbud er viktige mål.

En forstudie høsten 2007, hvor ulike matrelaterte miljøer var involvert, konkluderte med at det var stor interesse for å bli med og samarbeide om en matfestival. Det ble spesielt fremhevet at:

Mange har fokus på mat både ut fra et nytelses-, opplevelses- og helseperspektiv. Mat er trendy. Skien er Telemarks største landbrukskommune og en av kommunene med størst økologisk produksjon på nasjonalt plan.

 Telemark fylke har stort mangfold i råvarer og produkter som kan løftes frem. Kortreist mat fra Grenland og resten av fylket samt spennende nye smaker og råvarer som invandrergrupper kan presentere for publikum.
 Mat er i fokus i forhold til helse og identitet. Mat kan være med og skape dialog og integrering.
 Mange av aktørene ønsket aktivt å delta.
 Skien kommune ønsket å igangsette festivalen både ut fra strategier i Næringsplanen og i forhold til satsingen i Mangfoldsåret 2008.
Skien sentrum er en flott festivalarena med mange muligheter for utvikling og bruk.
 

Mersmakiskien

Mersmak i Skien 2017 er lagt til fredag 25. og lørdag 26. august

Våre ansatte


Vår youtubekanal

Facebook

#Mersmakiskien
© Copyright 2017 Mersmak i Skien.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør