Logo
Meny

Påmeldingsskjema for utstillere

Obs: All kontakt foregår via e-post. Kontakt Ordinære utstillere: Ina Grubbe og Mat fra hele verden: May Linn Heimholt

Kontaktinformasjon

 
 
 

Bestilling

Stand størrelse

Antall

Pris eks mva

Totalt

Ønsker tilbud på

Antall

Pris eks mva

TotaltSpesifikasjon som må fylles ut av alle:

Søknad til Mersmak hvor du beskriver hva som skal selges / serveres og eventuelt aktivitet innhold på din stand:*

 

Strømmen skal brukes til følgende elektriske installasjoner som krever antall kW, Oppgi her installasjon og antall kW:*

 
 

Eventuelle andre kommentarer

Kontraktsbetingelser

1. Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til torsdag 7. april 2016. Ingen påmeldinger blir registrert før elektronisk påmeldingsskjema er fylt ut. Din kvittering for påmelding sendes til din epostkonto, påmeldingsavgift kr 1500,- inkl moms betales til konto nr:2610 26 93158. Kontrakten er bindende. Utstillere som trekker sin bestilling må betale en kanselleringsavgift. Ved kansellering senere enn 30 dager før arrangementet må 50% av standleien betales. Ved kansellering senere enn 15 dager før arrangementet må 90% av standleien betales.
2. Betalingsbetingelser
Påmeldingsavgift betales 14. dager etter påmelding. Restbeløpet betales innen 15. juli. Dersom standleien ikke er betalt til rett tid, vil kunden bli belastet med 10 % rente pr. påbegynt måned. Garanti for disponibel stand bortfaller ved for sen betaling.
3. Avlysning
Mersmak i Skien forbeholder oss retten til å kunne avlyse festivalen på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann, flom eller lignende, eller ved for få deltakere. Alle innbetalte beløp vil da bli refundert.
4. Framleie
Framleie av stand er ikke tillatt.
5. Ansvar
Utstiller er selv ansvarlig for skader som påføres personer, telt og annet leid utstyr. Instrukser og anvisninger fra myndigheter og/eller arrangør må følges nøye. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra området. Arrangør kan uten begrunnelse fjerne teknisk utstyr som kan være til fare for publikum etc. uten at det får konsekvenser for arrangør. Utstiller plikter å følge henvisninger fra arrangør for tilkopling av sitt utstyr.
6. Forsikring
Utstiller må selv dekke nødvendige forsikringer. (Arrangøren kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjeparts skader eller lignende.)
7. Montering / demontering
Utstiller må selv sørge for transport, montering og demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og utstyr. Når standen demonteres skal området tilbakeleveres rengjort og fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter etc. I tilfelle forsømmelser, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta det nødvendige oppryddingsarbeidet for kundens regning.
8. Generell orden
Gjeldende politivedtektene m.h.t støy og orden
9. Tvister
Tvister Enhver påmelding anses som bundet av dette reglementet uansett om det er tatt forbehold av noen slag. Eventuelle tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en voldgiftsnemd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapittell 32 om voldgift anvendes.

Påmeldingen vil ikke bli godkjent før det er kvittert for at kontraktbetingelsene er godtatt og påmeldingsavgift betalt. Se ellers § 1 og 2.

Alle felter markert med rød stjerne må fylles ut


Vår youtubekanal

Facebook

#Mersmakiskien
© Copyright 2017 Mersmak i Skien.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør