Velkommen til inspirasjonskveld!

Mersmak i Skien, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Regenerativt Norge og  Telemark Landbruksselskap inviterer deg til film- og inspirasjonskveld.
Her får du vite mer om hvordan maten påvirker kloden vår, inkludert historier fra Amerika og Europa om hvor viktig matjorda og forvaltningen av den er for fremtiden!
Disse store perspektivene trekker vi ned til våre lokale bønder og egne matvalg.

Når: Onsdag 25. august -  kl. 18-21
Hvor: Skien Bibliotek, Brunosten, 2 etg.

Vertsskap denne kvelden er Telemark Landbruksselskap.

Arrangementet er gratis men det er begrenset antall plasser pga covid.
Vi anbefaler derfor påmelding i forkant av arrangementet.
Påmelding her: Inspirasjonskveld Mer smak og rikere landskap (provisoevent.no)

 

Kveldens program 

Kl. 18:00 Innledning

Kl. 18:10 Filmvisning - "Kiss the Ground" (kort-versjon på 45 min)

Kl. 19:00 Filmvisning - Carbon Farming (15 min)

Kl. 19:15 Pause - kaffe/te og noe å smake på

Kl. 19:45 Panelsamtale og dialog
              Hvordan kan vi spise oss til rikere kulturlandskap, bedre jordhelse, og ta ansvar for miljø og klima? 
              Hvordan kan vi støtte opp under landbruk i Telemark og Vestfold som motvirker global oppvarming, styrker matsikkerhet, allsidighet og smaksopplevelser?

   Fire innledere (bonden, forbrukeren, kokken og forvaltningen) kommer med sine tanker om mat, smak og miljø. Deretter blir det åpen mikrofon for de som har        noe på hjertet. Målet er inspirasjon til mer smak og rikere landskap!

De fire er:
Bonden: Hellek Berge fra Gvarv. Regenerativt Norge
Forbrukeren:  Tore Baksaas, en nesten vanlig forbruker
Kokken:  Frida Haugen,  driver  Bjørkøya Mat & Bar
Forvalteren:   Everdien van Weeghel, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

   Åpen mikrofon

Kl. 20:45 Vi samler trådene og konkluderer

Kl. 21:00 Takk for i kveld - vi går hjem med ny inspirasjon og nyt mot!

 

 

Telemark Landbruksselskap
 er en privat forening – paraply – for 27 av Telemarks mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart. Selskapet har gjennom tidene således bidratt til å utvikle mye av det landbruket vi har i dag, bl.a. også Seljordutstillinga Dyrsku`n.
 I tillegg eier og driver vi Århus Gård - en grønn møteplass og inspirasjonsarena, bl.a. med Århus andelslandbruk.

 

Om filmen "Kiss the Ground"

Filmen «Kiss the Ground» er en optimistisk film som forteller hvordan landbruket og matjorda er en av de viktigste nøklene for å løse natur - og klimakrisen. Regenerativt landbruk er en løsning som får lite oppmerksomhet i den offentlige debatten, til tross for at dette er en rask og fornuftig vei ut av den økologiske og klimatiske krisen vi står i. Ved å samarbeide med naturlige prosesser kan vi få jorda til å binde mer karbon og regenerere vann-energi og mineralkretsløp. Det stabiliserer klimaet på jorden, gjenopprette tapte økosystemer og skaper rik og sikker matforsyning. Filmen formidler med gode visuelle virkemidler og fortellerstemmer hvordan jord, ved å trekke ned atmosfærisk karbon, er den manglende biten i klimapuslespillet.

 

 

Film om «Carbon Farming»

Dette er en kortfilm fra Interreg Carbon Farming prosjektet som NLR Østafjells er partner i. Her vises eksempler på hvordan samfunnet på ulike måte kan støtte bøndene økonomisk for landbruksdrift som binder mer karbon i jorda enn det slippes ut. Virgenes andelsgård i Lågendalen driver allsidig med dyr, korn, potet og grønnsaker. Her kjøper folk maten sin direkte fra bonden som satser på  mangfold, dyrevelferd og karbonbinding som muliggjør videre drift av familiebruket.

 

Om Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ)

NLR Østafjells er en medlemsorganisasjon for bønder, som driver uavhengig rådgiving basert på forskning og erfaringVi dekker mange fagområder innen plante- og jordkultur.,og har rådgivere som kan økonomi, teknikk, bygg, HMS, og miljø. De siste ti årene har vi jobbet mye med jordhelse og karbonbinding i jord – også via flere store prosjekter. Siden 2018 har vi deltatt i EU prosjektet Interreg Carbon Farming.  Vi har kontorer i Skien, Gvarv, Vinje, Numedal, Gol, Stokke og Åmot.

 

Regenerativt Norge

Regenerativt Norge er en forening som jobber for å øke forståelsen for regenerativt landbruk i samfunnet. Vi er bønder og rådgivere som over de siste ti årene har jobbet på gårdsnivå og med organisasjoner, myndigheter og næringsliv for å utvikle og tilrettelegge for en regenerativ utvikling av landbruket. Foreningen er en del av et internasjonalt nettverk. Regenerativt Norges formål er å kvalitetssikre, kommunisere og koordinere slik at nye interesserte trygt kan begynne sin prosess med regenerativt landbruk og bygge opp igjen jorda og vår relasjon til den.

 

Interreg Carbon Farming - samarbeider internasjonalt om karbonfangst i landbruksjord i Nordsjø regionen, som involverer syv partnere fra Nederland, Belgia, Tyskland og NLR Østafjells fra Norge. Prosjektet har et dobbelt mål;- å motvirke klimaendringene og bedre jordhelsa ved å ta i bruk velkjente og effektive karbonbindende dyrking- og beitemetoder på gårdsnivå, -samt at bonden for betalt for å endre praksis via forskjellige forretningsmodeller Karbonbindende landbruk bidrar også til større biologisk mangfold. Det er en vinn-vinn tiltak som landbruket må få betalt for.