Søknadskjema er åpent for utstillere!

Hvis du ønsker du å være utstiller på årets festival så kan du nå sende inn en søknad. Søknadsfristen er 15.mai.

Vi har nå åpnet søknadskjema for utstillere som ønsker å være med på årets matfestival i Skien. 

I år faller Mersmak på 30. og 31. August. 2019.

Søknadsfristen for å melde seg på er 15.mai.

 

Søknaskjema finner du her: https://mersmak.odoo.no/shop

Praktiske opplysninger finner du her: https://www.mersmakiskien.no/utstillere/praktiske-opplysninger-2019/

Ved spørsmål kan du sende en mail til: utstiller@mersmakiskien.no