Mersmak- parade og velkommen!

Festivalparade fra brygga, i gatene og til slutt på Handelstorget ved elever fra Skien vgs.