Wrap med din glede!

Barna kan lage sin egen wrap som de fyller med det de vil av tilbehør.

Drop inn!

Bakgården ved kontorhotellet.

Rådhusgata 1.