Praktiske opplysninger 2019

Praktiske opplysninger for deg som ønsker å stille ut under årets Mersmakfestival.

Praktiske opplysninger 2019

Åpningstider

Festivalens åpningstider for ordinære utstillere er:

fredag 30.08. fra 10.00 til 20.00 (23.00)

lørdag 31.08 fra 10.00 til 18.00 (23.00)

Utstillere med skjenkeløyve har mulighet til utvidet åpningstid fredag og lørdag til kl. 23.00. Ønsket åpningstid oppgis i det elektroniske påmeldingsskjemaet.

Utstiller plikter å være til stede til definerte åpningstider under hele festivalen. Selv om man går tom for produkter må standen ikke forlates.

 

Festivalområdet

Selve festivalområdet ligger i sentrum av Skien med en akse i fra Skien kirke i nord til Jernbane brygga i sør.

 

Kostnader stand

Festivalen leier ut plasser med ferdig oppsatte telt. Det vil si at du som utstiller slipper å sørge for tak over hodet og at vi samtidig skaper et enhetlig uttrykk for festivalen. Arrangøren vil stå fritt til å plassere utstillere i enkel, dobbel eller trippel seksjon. Strøm er ikke inkludert i stand leie men må bestilles separat, se påmeldingsskjema. Basispris for strøm er kr 1000 for 2 kW. Husk uansett å spesifisere hvilken type el-apparater og hvilken effekt de krever, husk sjekk for eventuelle jordfeil før ankomst til festivalen. 

Prisene for deltakelse 2019.  

Inkludert i prisen ligger også en rekke tjenester festivalen tar ansvaret for. Se avsnitt ”Mersmak tar ansvar for” side 3.  All påmelding skjer elektronisk på https://mersmak.odoo.no/shop

Tilleggs bestillinger

Utstillerne må selv sørge for inventar enten ved å ta med seg eget eller leie/bestille i fra festivalens samarbeidspartnere, Malerbua og Nor-Engros. Eget skjema for dette sendes ut til alle påmeldte i juni.

I tillegg må du bestille og koste strøm, rigging av vannpost m/ vannkum på egen stand hvis du har behov for det. Det vil være vannposter flere steder i festivalområdet hvor vann kan hentes.

Dersom du ønsker skjenkeløyve må det krysses av for det. Se påmeldingsskjema.

Kommunen må søkes om skjenke bevilgning.

Det vil også være mulig å bestille et visst antall kvadratmeter i friluft til aktører som ønsker å drive matservering med egne sitteplasser. Har du slike ønsker kryss av på skjema, og noter ønsket areal. Vi kan ikke garantere at alle ønsker kan oppfylles, men vi tilrettelegger så godt som mulig. 

 

Påmelding

Påmeldingsfrist er søndag 14. april 2019. Vi gjør igjen oppmerksom på at all påmelding skjer elektronisk.

Faktura har forfall 15. juni 2019. Faktura vil bli sendt pr mail i begynnelsen av juni.

Ta kontakt med utstilleransvarlig Ina Grubbe om du trenger hjelp med elektronisk påmelding på tlf: 909 88 802

 

Utforming boder - Pris for "beste stand"

Som utstiller står du fritt til selv å utforme din egen bod.Vi oppfordrer alle til å være kreative og skape et miljø som på best mulig måte underbygger ”historien” bak det som selges og sier noe om hva som er det spesielle ved akkurat din vare og/eller det området/landet du kommer fra. Ellers minner vi igjen om festivalens matprofil som i første rekke vil tilstrebe og signalisere matglede, høy kvalitet, mangfold og miljøvennlighet. Det vil bli delt ut en egen pris for Beste stand”.

 

Utstillernes tilbud og smaksprøver

Alle utstillere må søke om å delta ved å beskrive kort om hva som ønskes solgt og eventuelle aktiviteter som planlegges på stand, se egen rubrikk i påmeldingsskjemaet. Utstillerne skal fortrinnsvis tilby besøkende ulike former for mat og menyer i tråd med festivalens intensjoner.

 

Vi oppfordrer alle til å selge smaksprøver i tillegg til egne produkt og menyer. Dette kan være i form av et lite måltid eller en prøve på det som tilbys for salg. (Kostnaden på disse bør ligge på mellom kr. 20 til kr. 50.) Det er ikke lov å dele ut gratis smaksprøver. Vi ønsker med dette å gi publikum en unik anledning til å kunne oppleve mange ulike smaker, samtidig som vi understreker at god mat ikke er gratis.

 

Varemengde

De to siste årene har Mersmak i Skien hatt over 50 000 besøkende de to festivaldagene.  Vi oppfordrer derfor alle til å sørge for god varetilgang. Om du er nyetablerer og usikker på din kapasitet, ber vi deg enten samarbeide med andre om en bod eller eventuelt velge å stille på Snipetorpmarken som er søndag 1. september 2019.

 

Profilering

Utstillernes skilt og reklame må kun brukes innenfor deres tildelte område. Smaksprøver og reklamemateriell må kun selges/deles ut i fra egen bod. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uegnet reklame. Husk at for alkohol gjelder helt egne regler. Bruk av eget lydanlegg er i utgangspunktet ikke tillatt. Ta kontakt om spørsmål.

Alle telt merkes med firmanavn og nummer av arrangøren.

 

Rydding og renovasjon

Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen utstillingsplass. Søppel skal umiddelbart fjernes og tømmes i anvist container som arrangøren er ansvarlig for.

Festivalen følger Ragn Sells system for kildesortering.

 

Toalett

Festivalen vil sørge for at et nødvendig antall toaletter under festivaldagene. På kartet over festivalområdet vil disse merkes av.

Utstillere kan også benytte toaletter på festivalen. Men det vil også være egne utstillertoalett.

 

Vakthold og sikkerhet

Arrangør besørger vakthold under hele festivalen fra torsdag kveld, til lørdag kveld kl. 24.00  Festivalen påtar seg ikke ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler.

Alle stander med varmekilder pålegges å ha godkjent brannslukkingsapparat. For bruk av gass gjelder egne regler.

 

Mattilsynet og god hygiene praksis

Mersmak i Skien ønsker å sette optimal mathygiene i fokus, og vi melder inn oversikt over utstillere og hva som tilbys til Mattilsynet.  Vi minner om at all mat som tilvirkes i forkant av festivalen for salg skal være tilberedt på kjøkken som er meldt inn til Mattilsynet og som tilfredsstiller kravene i Næringsmiddel lovgivningen. Det er ikke tillatt å bearbeide mat på private kjøkken uten at forholdene er vurdert av Mattilsynet. Har du spørsmål vedrørende mathygiene og regelverk,

Ta kontakt med: 

Mattilsynet Distriktskontor for Nedre Telemark,

Lisbeth Pettersen

Telefon: 22 77 85 95/

E-post: lisbeth.pettersen@mattilsynet.no

 

 

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling kan innvilges etter søknad til Skien kommune - søknadsskjema skjenke bevilgning. Om du ikke har bevilgning i fra tidligere, vil du som «første gangs søker" bli pålagt å ta et kort kurs om Alkoholloven. Husk, det må også søkes om flytting ved eksisterende bevilgning.

 

Parkering

Parkering av kjøretøy er ikke tillatt innenfor festivalområdet, men gjøres på henviste plasser. Parkering kan bestilles på påmeldingsskjema. Opp rigging og tilkjøring kan kun gjøres fram til kl 09.00 fredag og lørdag.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å rigge standene på torsdag. 

Ned rigging av stand kan foregå inntil 2 timer etter at festivalen er avsluttet.

 

Forsikring

Hver enkelt utstiller har selv ansvar for å ha forsikret seg selv og sine varer. Alle produsenter av mat skal ha ansvarsforsikring (skade på tredjeperson) i tilfelle kunder blir syke av mat.

 

Overnatting

Ved behov for overnatting anbefaler vi:

 

 

Mersmak i Skien tar ansvar for

 

 

Vi anbefaler også Snipetorpmarken.

Mersmak i Skien arrangeres samme helg som Snipetorpmarken (søndag 26.08. 2018) Vi tror de to arrangementene på ulike vis kan utfylle hverandre, og for deg som utstiller vil dette innebære at du får muligheten til å koordinere ditt salg mot flere salgs arenaer alt etter hva du har kapasitet til. Salgsvarene i forbindelse med Snipetorp må kunne tas med, utstillerne får ikke selge produkter for konsum på stedet.  Snipetorpmarken har hatt mer enn  10 000 besøkende. For mer informasjon om Snipetorpmarken – besøk deres Facebook side.

 

Har du spørsmål til årets mersmak festival, kontakt oss på:

ina@mersmakiskien.no