Historie og bakgrunn

Hvorfor en matfestival i Skien? Mange hadde i flere år hatt ønsker om en matfestival i sentrum - en folkefest som er med på å sette Skien på festivalkartet.

I kommunens næringsplan for 2008-2011 redegjøres det for potensialer og strategier som klart bygger opp under ideen om en egen matfestival. Utvikling av ”grønne opplevelser” og et levende sentrum med vekt på kultur- og opplevelsestilbud er viktige mål. En forstudie høsten 2007, hvor ulike matrelaterte miljøer var involvert, konkluderte med at det var stor interesse for å bli med og samarbeide om en matfestival. I desember 2010 ble Mersmak i Skien AS etablert med Ellen Dagsrud som daglig leder. 

Det ble spesielt fremhevet at: Mange har fokus på mat både ut fra et nytelses-, opplevelses- og helseperspektiv. Mat er trendy. Skien er Telemarks største landbrukskommune og en av kommunene med størst økologisk produksjon på nasjonalt plan.  Telemark fylke har stort mangfold i råvarer og produkter som kan løftes frem. Kortreist mat fra Grenland og resten av fylket samt spennende nye smaker og råvarer som invandrergrupper kan presentere for publikum.  

Mat er i fokus i forhold til helse og identitet. Mat kan være med og skape dialog og integrering.  Mange av aktørene ønsket aktivt å delta.  Skien kommune ønsket å igangsette festivalen både ut fra strategier i Næringsplanen og i forhold til satsingen i Mangfoldsåret 2008. Skien sentrum er en flott festivalarena med mange muligheter for utvikling og bruk. 

Skien kommune eier 70% av aksjene, Skien Næringsforening 30% og Telemark landbruksselskap 10%. De resterende 20% av aksjene er fordelt på ulike næringsaktører i Skien.