Om Festivalen

Matfestivalen Mersmak i Skien ble første gang arrangert i 2008. Festivalen har siden starten vært finansiert av sponsormidler og offentlig støtte fra blant annet Skien kommune. Sponsormarkedet har vært utfordrende de siste årene og da Skien kommune besluttet å ikke gi tilskudd til festivalen i 2024, forsvant mye av det økonomiske grunnlaget. Det ble derfor besluttet å avvikle selskapet Mersmak i Skien AS.

Det blir ingen matfestival i 2024, men hvis nye aktører ønsker å videreformidle festivalen er det mulig. Har du spørsmål om Mersmak kan du ta kontakt med Skien kommunes servicesenter på telefon 35 58 10 00.

Historie og bakgrunn

Hvorfor en matfestival i Skien? Mange hadde i flere år hatt ønsker om en matfestival i sentrum - en folkefest som er med på å sette Skien på festivalkartet.

Samarbeidspartnere

Her finner du alle våre sponsorer og samarbeidspartnere.

Styret i Mersmak i Skien AS

Styret i Mersmak i Skien AS da selskapet ble oppløst i februar 2024.